หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ สถาบัน Zhongcai Research Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ สถาบัน Zhongcai Research Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

admin thai
2019-06-24 12:15:50


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมหารือ สถาบัน Zhongcai Research Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

     21 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กณิกนันท์ โภชฌงค์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์ธนากร อุยพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ Mr.Li Tao ประธานสถาบัน Zhongcai Research Institute และคณะ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสเข้าหารือเบื้องต้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางสถาบัน Zhongcai Research Institute มีความสนใจต้องการที่จะส่งนักศึกษาเข้าศึกษากับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยรายละเอียดและเงื่อนไขของความร่วมมือจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งในเร็วๆนี้

www.ssru.ac.th

อ่านเพิ่มเติม....pdf