หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๗
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๗

admin thai
2018-08-22 15:03:56


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๗

         เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวศิรินญา แฟงรัก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ  โดยมีอาจารย์ Fan Liang อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเป็นผู้ฝึกสอนนักศึกษา

         สำหรับการจัดงานดังกล่าวทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban)ประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชาจีนประจำประเทศไทย ดำเนินการจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา (汉语桥) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf