หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ " พี่จีนสอนน้อง พร้อมเติมรอยยิ้ม ครั้งที่ ๘"
โครงการ " พี่จีนสอนน้อง พร้อมเติมรอยยิ้ม ครั้งที่ ๘"

admin thai
2018-08-22 14:59:36


โครงการ " พี่จีนสอนน้อง พร้อมเติมรอยยิ้ม ครั้งที่ ๘"

           สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการ " พี่จีนสอนน้อง พร้อมเติมรอยยิ้ม ครั้งที่ ๘" เมื่อวันที่วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยจัดอบรมกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกันเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนให้แก่เยาวชน และกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อันเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่ม....pdf